четвртак, 30. август 2012.

ПРАВДА У СРБИЈИ ДОСТИЖНА?

Оригинални текст интервјуа за пожаревачки лист Реч народа, председника пожаревачког одбора Лиге за заштиту приватне својине и људских права

П: Лига за заштиту приватне својине и људских права постоји већ дуги низ година као удружење грађана. Како сте организовани и како је све почело?
О: Откада је започео процес послератног насилног одузимања имовине праћен прогоном и државним терором тадашње новоформиране власти, почели су и захтеви за враћањем одузете имовине. Није истина, како неки злонамерно тврде, „да смо се тек сада сетили“. Били су, међутим, то појединачни покушаји, углавном неуспешни због тврдокорне идеологије којој је

недеља, 08. април 2012.

ДАВАЊЕ У ЗАКУП ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ У ПОСТУПКУ ВРАЋАЊА ИСТЕ

Влада Републике Србије донела је 22.03.2012. УРЕДБУ О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ДАВАЊА У ЗАКУП СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ПОСТУПЦИМА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА којом у члану 10. став 8 даје могућност давања у закуп непокретности и ван поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда када "давање у закуп тражи физичко лице којем је та непокретност одузета национализацијом, односно његови наследници, под условом да је покренут поступак за враћање одузете имовине пред надлежним органом".

уторак, 14. фебруар 2012.

МОЖЕ ЛИ СЕ НАЦИОНАЛИЗАЦИЈА СПРОВОДИТИ И НАКОН ЗАКОНА О ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ?

Лига за заштиту приватне својине и људских права - Одбор Пожаревац је 10.02.2012. упутило ургенцију Министарству правде Републике Србије :
"Проблем на који указујемо односи се на грађане Србије који су већ деценијама жртве дискриминације коју у односу на њих врше државни органи који им ограничавају и оспоравају право својине. Наиме пред Основним Судом у Пожаревцу воде се спорови за утврђење права својине у којима се Држава Србија преко Јавног Правобранилаштва позива на дискриминаторне законе о одузимању имовине из периода 1945-60.г. иако у овим случајевима не поседује правоснажну одлуку о одузимању имовине и стога није ни могла извршити упис својинског права у јавне катастарске и земљишне књиге.
Ова имовина је свих ових година па и сада уписана као приватна својина али је без правног основа у поседу Државе. Настојање да се од Суда добије извршна пресуда је заправо спровођење закона чије се доношење данас сматра недемократским и антицивилизацијским и који су супротни важећем Уставу Србије..
Суштинско питање је да ли Држава Србија може и после доношења Закона враћању одузете имовине, водити спорове у којима се као тужилац позива на законе о одузимању имовине. По нашем схватању ово је потпуни правни апсурд.
У Држави Србији у овом тренутку постоје грађани који имају несметано и неограничено право својине, затим грађани којима је због њиховог социјалног порекла одузета имовина по законима недемократске државе и који ће моћи да је потражују по основу закона о реституцији; а постоје и грађани којима је имовина одузета узурпацијом без правног акта, и они као њени земљишнокњижни власници не могу да је потражују јер немају доказ о одузимању!!!
Сви ови грађани деценијама воде спорове у крајње неравноправним условима (о финансијским трошковима да не говоримо).и сигурно се неће предати упркос недемократским и непријатељским ставовима и поступцима државних органа."

Популарни постови