уторак, 21. мај 2013.

Извршна власт преко правобранилаштва кочи реституцију

Извршна власт, како локална тако и републичка, уместо да преко својих правобранилаштва буде у служби својих грађана који очекују праведну реституцију, углавном по Србији чини супротно. И по овако селективном и дискриминаторном Закону о повраћају и обештећењу одузете имовине, на малобројна решења која Агенција за реституцију успе да донесе, правобранилашва се увек, и када немају аргумената и нити ваљаних разлога, жале на иста.

четвртак, 28. март 2013.

Прва решења о реституцији у Пожааревцу

Након готово 70 година, донета су прва решења о реституцији у Пожаревцу. Три пожаревачке породице: Кузмановић, Дружијанић и Стокић, добила су делимична решења о реституцији којима има се враћа део имовине за који не постоје законске и друге сметње за њихово враћање. Реч је о познатим локалима у центру Пожаревца, којима је претходних година у име државе газдовала општина Пожаревац, убирући углавном малу и или никакву кирију. Овиме је започет процес обештећења жртава послератног комунистичког терора, којим је оштећено између 300.000-350.000 српских породица, које још увек чекају правду.

Популарни постови