СУПСТИТУЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ АЛИ И ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ОБЈЕКАТА

Лига за заштиту приватне својине и људских права подржава измене Закона о реституцији које је Заштитник грађана Саша Јанковић упутио Скупштини Србије, у оквиру којих он предлаже увођење сусптитуције код враћања пољопривредног земљишта. Међутим, не видимо разлог да се у систем супституције не укључе и грађевинско земљиште и сами објекти. Држава Србија
очигледно има знатан фонд земљишта и објеката које не користи, а Лига и њени чланови, свакако не желе да дуг државе према њима буде враћан узимањем од будућих генерација, већ враћањем одузетог или адакватног добра, било да се ради о земљишту или објектима.

Коментари