Лига на википедији

На википедији - највећој светској интернет енциклопедији објављен је недавно чланак о Лиги за заштиту приватне својине и људскиха права. Осим овог објављен је и низ чланака везаних за реституцију и заштиту људских права као што су: денационализација, рехабилитација, деекспропријација, деконфискација...

Коментари