Реституција имовине верских заједница

У Новом Саду, у великој сали Скупштине АП Војводине данас је одржана Друга међународна конференција о реституцији, у организацији Покрајинског секретаријата за права мањина и прописе, Дирекције за реституцију и НВО Хришћански интелектуални круг. Учествовали су представници свих цркава и верских заједница у Републици Србији, представник Министарства вера, представници покрајинских органа, као и представници јавних предузећа „Национални парк Фрушка Гора“ и „Војводинашуме“. Централни део овог стручног скупа било је једносатно излагање директора Дирекције за реституцију Владимира Тодоровића, који је уз пригодну видео-презентацију, изнео податак да је Дирекцији за реституцију поднето 3.049 захтева за враћање имовине, да је до сада враћено преко 15.000 хектара, да све цркве и верске заједнице потражују укупно око 83.000 хектара свих врста земљишта, и да, кад би сви захтеви били усвојени, то представља мање од 1% територије Републике Србије. Присутни представници свих конфесија похвално су се изразили о досадашњем раду Дирекције за реституцију, поставили бројна питања и добили одговоре, а такође дали и више сугестија у циљу даљег унапређења поступка реституције.

Коментари