Постови

Иницијатива за заштиту споменика јеврејске заједнице у Пожаревцу и обележавања сећања на јеврејске жртве у Другом светском рату

Иницијатива за рестаурацију девастираног дела фасаде зграде начелства у Пожаревцу