10 ЗАБЛУДА О НАТУРАЛНОЈ РЕСТИТУЦИЈИ

1.Натурална реституција је неправедна. Нетачно. То је једини праведан и правилан облик реституције, јер не оптерећује грађане новим наметима.
2.Натурална реституција је скупа. Нетачно. Она не кошта ништа државу јер даје само непокретности које већином и не доносе приходе или су врло мали.
3.Натурална реституција је немогућа. Нетачно. Већ је започета Законом о враћању пољопривредног земљишта 1992. и Законом о враћању имовине верским заједницама 2006. и не може се прекинути јер би се на тај начин створити дискриминација међу грађанима.
4.Натурална реституција се ретко примењује. Нетачно. Она је спроведена у већини земаља које су у транзицији.
5.Држава нема средстава за натуралну реституцију. Нетачно. Свака непокретност коју је немогуће вратити може се заменити одговарајућом по квалитету и вредности или уделом власништва у неком од непродатих предузећа.
6.Натурална реституција би успорила инвестиције. Нетачно. Изворни власници ће сигурно лакше доћи до партнера и инвеститора који би уложили заједно с њима него што би то учинила држава.
7.Натурална реституција није у складу са европским интеграцијама. Нетачно. Управо супротно. Натурална реституција је препорука Европске комисије.
8.Натурална реституција је дискриминативна. Нетачно. Управо супротно. Ако је једном броју већ враћена имовина у натуралном облику мора се то учинити и према осталима да не би било дискриминације.
9.Натурална реституција би довела до малверзацијиа. Нетачно. Њу би спроводили правосудни органи или државни по свим законима који уређују такве поступке.
10.Натурална реституција исправљајући једну неправду чини нову неправду. Нетачно. Нико не би био оштећен овим поступком. Нико ко је легално купио или добио непокретност не би остао без ње, већ би у том случају се ишло на замену непокретности.

Коментари