МОЖЕ ЛИ СЕ НАЦИОНАЛИЗАЦИЈА СПРОВОДИТИ И НАКОН ЗАКОНА О ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ?

Лига за заштиту приватне својине и људских права - Одбор Пожаревац је 10.02.2012. упутило ургенцију Министарству правде Републике Србије :
"Проблем на који указујемо односи се на грађане Србије који су већ деценијама жртве дискриминације коју у односу на њих врше државни органи који им ограничавају и оспоравају право својине. Наиме пред Основним Судом у Пожаревцу воде се спорови за утврђење права својине у којима се Држава Србија преко Јавног Правобранилаштва позива на дискриминаторне законе о одузимању имовине из периода 1945-60.г. иако у овим случајевима не поседује правоснажну одлуку о одузимању имовине и стога није ни могла извршити упис својинског права у јавне катастарске и земљишне књиге.
Ова имовина је свих ових година па и сада уписана као приватна својина али је без правног основа у поседу Државе. Настојање да се од Суда добије извршна пресуда је заправо спровођење закона чије се доношење данас сматра недемократским и антицивилизацијским и који су супротни важећем Уставу Србије..
Суштинско питање је да ли Држава Србија може и после доношења Закона враћању одузете имовине, водити спорове у којима се као тужилац позива на законе о одузимању имовине. По нашем схватању ово је потпуни правни апсурд.
У Држави Србији у овом тренутку постоје грађани који имају несметано и неограничено право својине, затим грађани којима је због њиховог социјалног порекла одузета имовина по законима недемократске државе и који ће моћи да је потражују по основу закона о реституцији; а постоје и грађани којима је имовина одузета узурпацијом без правног акта, и они као њени земљишнокњижни власници не могу да је потражују јер немају доказ о одузимању!!!
Сви ови грађани деценијама воде спорове у крајње неравноправним условима (о финансијским трошковима да не говоримо).и сигурно се неће предати упркос недемократским и непријатељским ставовима и поступцима државних органа."

Коментари