Прва решења о реституцији у Пожааревцу


Након готово 70 година, донета су прва решења о реституцији у Пожаревцу. Три пожаревачке породице: Кузмановић, Дружијанић и Стокић, добила су делимична решења о реституцији којима има се враћа део имовине за који не постоје законске и друге сметње за њихово враћање. 

Реч је о познатим локалима у центру Пожаревца, којима је претходних година у име државе газдовала општина Пожаревац, убирући углавном малу и или никакву кирију. Овиме је започет процес обештећења жртава послератног комунистичког терора, којим је оштећено између 300.000-350.000 српских породица, које још увек чекају правду.

Коментари