Извршна власт преко правобранилаштва кочи реституцију

Извршна власт, како локална тако и републичка, уместо да преко својих правобранилаштва буде у служби својих грађана који очекују праведну реституцију, углавном по Србији чини супротно. И по овако селективном и дискриминаторном Закону о повраћају и обештећењу одузете имовине, на малобројна решења која Агенција за реституцију успе да донесе, правобранилашва се увек, и када немају аргумената и нити ваљаних разлога, жале на иста.
Овако неетичко и бирократско поступање правобранилаштва, делом је и наслеђена пракса "друштвених правобраниоца самоуправљања" који су увек имали изричит налог да се жале у сваком случају где процес подржављења (односно стављања под контролу партије) прети да крене у супротном смеру, што су називали "непријатељима социјалистичког самоуправљања". Са друге стране, не мање често, узрок оваквом некритичком понашању су лични интереси и аспирације појединаца и политичких групација ка конкретним непокретностима који су предмет реституције. Све у свему, процес реституције имовине у Србији иде тешко, као и уопште реституције у ширем смислу у држави Србији, тј. враћања из неправног у правно стање, а то је увек много теже него обрнути процес.

Коментари