ПРАВНО НАСИЉЕ ЗАХТЕВА НОВЕ И НОВЕ РЕСТИТУЦИЈЕ

Најновије правно насеље изражено у тзв. "Лекс специјалису" везаном за насеље "Београд на води", где се противуставно проглашава за јавни интерес нешто што то ни по ком закону то не може бити, а експроприсано земљиште се даље, без јавног надметања, даје страној компанији да гради профитабилне непокретности и остварује профит, и у другом случају где се законским решењима одређене пензије, опет својеврсним Лекс специјалисом, умањују без основа, без рока трајања и без обавезе државе да иста средства врати оштећеним грађанима, захтеваће
нови процес реституције - враћања из неправног у правно стање.
Иако процес реституције неправног одузимања имовине од стране послератних комунистичких власти није ни узео замаха, ново правно насиље се умножава и тражиће покретање нових процеса реституције.
Обзиром, да је претходних деценија процес државног, тачније партијског насиља, увек био вишеструко обимнији, интенизивнији и знатно континуиранији од процеса реституције, који је готово по правилу код нас тек процес у покушају, као и правна држава, може се очекивати наставак таквог тренда. Дакле, правно насиље постаје правило и свакодневица, а реституција и грађење правне државе тек све ређи изузетак све слабијег интезитета и обима.
Удружења грађана за заштиту основних људских права били су и биће стална потреба са једне стране, а са друге стране биће све више маргинализована и прогоњена, како не би реметила већ устаљена правила понашања партија на власти и инструментализованих правних институција које уместо да бране правни систем служе као саучесник који аминује правно насиље и кочи грађане у остваривању њихових права.

Коментари