ПАРАДА - ЗЛОПОТРЕБА БОРБЕ ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Недељна тзв. "Парада поноса" показала је класичан пример злоупотребе борбе за људска права. Група грађана Србије која је себе представила угроженом нема конкретних примера током претходне године у којима је потврђено да су им права угрожена због њихове специфичности. Штавише, по броју представника у највишим органима власти, управо је несразмерно заступљена, а по висини државне донације за њихов малобројни скуп доказују да су управо у повлашћеном положају у односу на остале грађане Србије. Свему треба додати и
учешће бројних политичара и дипломата на изузетно високим положајима у органима Србије и ЕУ. Све ово говори да се у овом случају не ради о борби за угрожена људска права, већ за одређене привилегије и повлашћени положај у држави.
Са друге стране, држава а ни припадници ЛГБТ удружења не показују много разумевања за грађанске групе које су заиста угрожене: незапослени, болесни од тешких и канцерогених болести, млади родитељи, пензионери којима је противуставно умањена пензија, жртве насиља, грађани којима је неправедно одузета имовина и многи други.
Све ово показује и другу страну исте злоупотребе: овде се неумерено јаким и скупим полицијским снагама чува, великим захватом из буџета финансира скуп једне мале групе грађана и тиме власт покушава да се покаже као заинтересована за проблеме грађана, док је истина како знамо битно другачија. Да је оволико заинтересованости и спремности да се помогне исказано према некој од истински угрожених група ефекат за њих био би много већи али би се постигао мањи ефекат брижности пред међународном заједницом.

Коментари