НЕПХОДНА ХИТНА ИЗМЕНА ЗАКОНА О РЕСТИТУЦИЈИ

По најновијем  извештају Агенције за реституцију до сада је донето укупно нешто преко 5000 решења http://www.restitucija.gov.rs/ . Већина њих су делимична, а ако се упореди са више до 200.000 оштећених породица је свакако занемарљив. Уз небројено захтева да се Закон измени, и негативних извештаја Економске комисије о стању људских права у овој области у Србији, дошло је крајње време да се то и учини, обзиром да се процес натуралне реституције приводи крају. Локалне власти, као и влада РС преко својих представника, правобранилаштва се увелико труде да оспоре сваки натурални повраћај непокретности где има и где никакав основ за жалбу не постоји. На овај начин знатно је сужена могућност деловања Агенције за реституцију у погледу натуралног повраћаја неправедно одузете имовине. 


Неопходне су дакле две основне измене. Прва која би јасно дефинисала када се имовина може изузети из процеса реституције, а то је само када је јасно исказан законом дефинисан јавни интерес а не слободно тумачење органа да би он могао да постоји. Друга ствар је да се мора омогућити субституција земљишта, како пољопривредног и шумског тако и грађевинског, па и објеката. Држава има огромне грађевинске и пољопривредне површине које у бесцење или потпуно бесплатно нуди странцима, а при томе не жели да исто понуди онима којима је иста имовина неправедно и незаконито одузета. Вредност имовине која по важећем Закону не може бити враћена по извештају Агенције износи преко 40 милијарди евра, а Закон је предвидео да укупан фонд не сме бити већи од 2 милијарде "Oduzeta imovina vredi 40 mlrd €, nemamo toliko". То јасно говори колико је немогуће спровести Закон у оваквим условима, јер би и грађани који би притиснути економским недаћама, пристали на овако мизерну надокнаду државе за вишеструко вреднију имовину, могли касније да оспоре овакву надокнаду и накнадном тужбом међународном суду остваре право на правичну надокнаду. Правична надокнада, наиме, може једино и само бити процена Пореске управе која је и законом одређена као једина надлежна за ове послове. Uputstvo-za-utvrdjivanje-vrednosti-oduzetih-nepokretnosti-po-zahtevu-agencije-za-restituciju-a-na-osnovu-zakona-o-vracanju-oduzete-imovine-i-obestecenju.html

Коментари