Лига против притисака на Уставни суд

Лига за заштиту приватне својине и људских права даје своју пуну подршку заједничком саопштењу представника свих традиционалних верских заједница у Србији поводом поступања појединих високих државних функционера који врше притисак на Уставни суд Републике Србије, а у вези доношења одлуке у поступку оцењивања уставности Закона о враћању имовине Црквама и верским заједницама.
Оцењујемо да је забринутост представника традиционалних цркава и верских заједница оправдана, јер је поступање извршне власти у Србији у смислу вршења притиска на Уставни суд да се Закон о враћању имовине црквама и верским заједницама оцени неуставним, и да се после вишегодишње примене укине, више него очигледна и широј јавности. Реч је о једном од ретких закона донетих после 2000. године који већ и практично решава део једног од битних услова за улазак Србије у Европску унију.

Коментари